Ο λογαριασμός μου
Το καλάθι μου
Πληφοροφίες για κατηγορία: Συνθέσεις με Υπερυψωμένα Κρεβάτια

Τα μικρά υπνοδωμάτια όσο και αν δεν μας αρέσουν είναι μια πραγματικότητα. Γι αυτό και θα σας παρουσιάσουμε λύσεις για να κάνουμε αυτούς τους χώρους πιο χρηστικούς. Σηκώνοντας το κρεβάτι κατά 120-140 c.m δημιουργούμε από κάτω του χώρο μελέτης, βάζοντας ένα γραφείο και μία μικρή βιβλιοθήκη, ή αποθηκευτικούς χώρους. Την λύση του γραφείου κάτω από υπερυψωμένο κρεβάτι, την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.