ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Για την αποδοχή παραγγελιών που δεν βρίσκονται στις αποθήκες μας, απαιτείται  προκαταβολή  40 %  επί του  ποσού  της  παραγγελίας.