Όλα τα έπιπλα που πωλούνται μέσω της Modernhome, καλύπτονται με 3 χρόνια εγγύηση, όσον  αφορά  στην φυσιολογική φθορά των υλικών και την αλλοίωση των χρωμάτων. Πίσω από αυτήν την εγγύηση  κρύβονται  τα υψηλής  ποιότητας  υλικά, οι προηγμένες  τεχνολογίες, η πολυετής πείρα μας και η  προσπάθεια για την δημιουργία μιας  αμοιβαίας  σχέσης  εμπιστοσύνης  με  τους πελάτες  μας.