Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία τηλεφωνικώς ή γραπτώς,την εκλαμβάνουμε ως προσφορά. Εάν η παραγγελία γίνει αποδεκτή,σας στέλνουμε με e-mail το δελτίο παραγγελίας,το οποίο πρέπει να  υπογραφτεί από εσάς και να μας επιστραφεί. Επιβεβαιωμένες παραγγελίες,σημαίνουν και πλήρης αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας.Όταν δεχτείτε το e-mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας,έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε οποιοδήποτε λάθος.Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας εάν το κρίνουμε απαραίτητο,αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε το συντομότερο δυνατόν και θα ενημερωθείτε για τους λόγους.