Για την  αποδοχή  παραγγελιών  που δεν βρίσκονται στις  αποθήκες  μας, απαιτείται προκαταβολή  40 %  επί  του  ποσού της  παραγγελίας.